Közzétételi lista

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közérdekű adatok megismerési és közzétételi szabályzata

Közzétételi lista

 1. Alapdokumentumok:
 2. Nyitvatartás rendje
 3. Jelentősebb események, rendezvények
 4. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről
 5. A beiratkozás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 6. Az osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
 7. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
 8. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 9. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
 10. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 11. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés
 12. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 13. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 14. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 15. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Alapfokú művészeti iskola

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 2. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok számát
 3. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
 4. A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
 5. A művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
 6. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
 7. Művészeti áganként a csoportok száma, csoportonként a tanulói létszám

Kollégium

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 2. A szabadidős foglalkozások köre
 3. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége
 4. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám