Kisház Tanoda

EFOP-3.3.1-15-2015-00579

Kedvezményezett: Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Támogatás összege: 30.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés: 2018.12.31

Tanoda program:

 • “családot pótló”
 • “rásegítő program”
 • iskolai sikert elősegítő tanulássegítés
 • tehetséggondozás, fejlesztés
 • tartalmas szabadidős programok
 • értékközvetítés
 • képességfejlesztés
 • tanulási=művelődési technikák kialakítása
 • szabadidő-kultúra gazdagítása (múzeum kirándulás, színház, filmek, vetélkedők, tanulmányi és sportversenyek, üzemlátogatás…)
 • nyitott intézmény- szülők testvérek látogathatják, érdeklődhetnek, nyílt napok szervezése

 

Olyan délutáni programot nyújt az oktatás (korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás ) mellett, amelyek szociális, vagy kultúrális okból kimaradtak a gyermekek életéből, viszont az eredményes tanuláshoz, majd a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlenek.

Azoknak a szegény családból származó gyermekeknek nyújt szolgáltatást, akiknek a szülei aluliskolázottak, a tanulásban nem tudnak segíteni, korrepetáló és különfoglalkozást tartó tanárra nincs pénzük (hátrányos, halmozottan hátrányos + SNI, BTM + roma nemzetiségű tanulók).

A család kevés jövedelme miatt a gyerekek nem tudnak kiemelkedni, felzárkózni azon középosztálybeli családok gyermekei mellé, akiknek természetes pl. a házi könyvtár, számítógép internettel, angolul beszélő szülő… …stb.

Célcsoportjai:

 • általános iskolás gyerekek, akik tehetségesek, középiskolai tanulás felkészítésére várnak –ők a Szent Orsolya Iskolaközpont kiemelkedően tehetséges tanulói, zenei érzékenységük vár továbbfejlesztésre (10 fő)
 • középiskolába járó hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű többségében roma diákok –ők a Szekszárdi SzC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiumába járnak, akikkel el szeretnénk érni, hogy ne morzsolódjanak le, szakmát, érettségit szerezzenek és lehetőségekhez mérten tanulmányaikat felsőfokú intézményben folytassák. (20 fő)

Kiválasztásuk:

az intézmények elsődleges szempontok alapján összesen 50 főt neveztek meg, akiket szociodemográfiai hátterük tett determinálttá. Ők is akarták.

 • Kompetenciamérést végeztünk el –matematika, magyar, informatika- területeken.
 • Ezután kerültek megnevezésre a legjobban „szükséget” igénylők. (30fő)

A menedzsment által irányított pedagógusok, szakemberek, szám szerint 13-an vannak. (idegen nyelv, reál szakos nevelők, humán szakos nevelők, mentálhigiéniás szakember, szociális kompetenciákért felelős szakember, tehetséggondozó, identitásnövelést fejlesztő szakember, pályaorientációs szakember, tudatos fogyasztói magatartás fejlesztő ökológus, informatikai tanár, mentorok, technikai feladatokat segítő). Segítik az együttműködő partnereink is.

A projekt 2017. január 01-én indul.

Időtartama:

24 hónap + utógondozás.