Iskolánkban az alapfokú művészetoktatás jelentős hagyományokra tekint vissza, azonban tanulóink számára komoly nehézséget okozott az általános iskolai tanulmányok, a sportélet és a zenetanulás összehangolása, mivel „házon belül” nem állt rendelkezésre zeneismereti és hangszeres oktatás. A fokozódó igények hatására az 1999/2000-es tanévben az alsó tagozatos tanulók bevonásával iskolánkban helyet kapott az Alapfokú Művészeti Iskola. Az első tanévben egy „kiselőképző” és két szolfézs előképzős csoport indult két zenepedagógus irányításával. Az elmúlt több mint 20 év alatt a „zeneiskolás” növendékek száma folyamatosan növekedett, a 2023/2024-es tanévben a létszám átlépte a bűvös százat. Büszkék vagyunk arra, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola létszáma megközelíti az általános iskolába járó gyermekek létszámának 40%-át. Célunk, hogy növendékeink személyisége a zene szeretetén keresztül fejlődjön, érdeklődésük a művészi igényű alkotások felé forduljon, így zeneértő és zeneszerető felnőttekké váljanak. Örömmel tölti el mind pedagógusainkat, mind növendékeink szüleit, hogy tanulóink közül egyre többen folytatják zenei tanulmányaikat az általános iskola elvégzése után is. Alapfokú Művészeti Iskolánk nem csak „saját” tanulóink, hanem Dombóváron és annak vonzáskörzetében tanuló gyermekek számára is egyre vonzóbb. Korábbi növendékeink közül többen is a zenei pályát választották, akik jelenleg zeneművészeti szakgimnáziumban illetve zeneművészeti egyetemen folytatják tanulmányaikat.

 

     Jelenleg az Alapfokú Művészeti Iskolában 5 főállású és 3 óraadó zenepedagógus irányításával folyik az oktatás zeneismeret, fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós és kamarazene tanszakon. A beiratkozást követő első évben a gyermekek a szolfézs órákon keresztül ismerkednek meg a zene világával, majd a második tanévtől kezdve az alábbi hangszerek közül választhatnak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, hegedű, zongora és ütőhangszerek. A főtárgyként és kötelező tárgyként tanult tantárgyak mellett minden növendékünknek lehetősége van csatlakozni iskolánk kórusához. Minden tanévben számos alkalommal biztosítunk lehetőséget tanulóinknak, hogy hangszeres, énekes tudásukat közönség előtt is megmutathassák (pl. tanszaki hangversenyek, karácsonyi és húsvéti koncertek, félévi és év végi vizsgahangversenyek, a Zene Világnapja, Szent Imre-napok), illetve aktívan bekapcsolódjanak az iskolai hitélethez kapcsolódó rendezvényekbe (pl. csendes percek, szentmisék, keresztút). A költséges hangszereket (fuvola, klarinét, szaxofon, hegedű, rézfúvós hangszerek) iskolánk korlátozott számban biztosítja tanulóink számára.

 

Tanáraink:

    Herceg Attila általános igazgatóhelyettes – fafúvós hangszerek, kamarazene

    Deli Orsolya – szolfézs

    Embersits Zoltán – szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom

    Pápai László – ütőhangszerek, kamarazene

    Zsabokorszky Ferenc – hegedű

 

Óraadó oktatók:

    Kardos Tünde – fafúvós hangszerek

    Pápai István – rézfúvós hangszerek, furulya

    Solymosi Franciska – zongora