Hitélet

Iskolánkban úgy a hétköznapokon, mint az ünnepeken a katolikus értékrend közvetítésére törekszünk. Diákjaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: “Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5, 14)

Nevelő-oktató munkánk:

 • a keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét,
 • a nevelő jelleg dominál,
 • a nemzeti értékeket szolgálja,
 • fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak.

Állandó hitéleti tevékenységünk:

 • A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum)
 • Napi ima: a tanítás kezdetén és végén a tanulók az éppen azt az órát tanító pedagógussal közösen imádkoznak.
 • „Csendes percek”: Minden pénteken 7,45 – 8,00 óráig az egész iskola közösségének meghitt hangulatú, erkölcsi, lelki, pedagógiai elmélkedés.
 • Asztali áldás elmondása a főétkezések alkalmával.
 • Tanévenként legalább egy alkalommal az iskola közös szülői értekezletet szervez, ahol a vallásos neveléssel kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről van szó.
 • Az osztályfőnöki órák tartása a katolikus kerettanterv szerint történik.
 • Osztályok vállalása az adventi, nagyböjti időszakban

Jeles napok, amelyeket szentmisével ünnepel az iskola:

 • Veni Sancte
 • Szent Imre Nap (az ifjúság védőszentje)
 • Karácsony
 • Húsvét
 • Pünkösd
 • Te Deum

Egyházi ünnepek, amelyekről a „Csendes percek” keretében történik a megemlékezés:

 • szeptember 24.   Szent Gellért – a katolikus iskolák napja
 • október 8. Magyarok Nagyasszonya
 • október 21. Szent Orsolya napja
 • november l. Mindenszentek
 • november 2. Halottak napja
 • december 6.   Szent Miklós
 • december Advent
 • január 18.   Árpád házi Szent Margit
 • január 27. Szent Angéla napja
 • február-március Hamvazó szerda, nagyböjt
 • március 25.   Gyümölcsoltó Boldogasszony