Vezetés

Tanárok

Adminisztratív dolgozók

Babati Gabriella – általános irodai ügyintéző
Klemen Csaba – gazdasági vezető
Orbán Zsanett – gazdasági ügyintéző
Právics Dávid – egyéb ügyviteli dolgozó
Tóth Józsefné – iskolatitkár

Technikai dolgozók

Góvnik Ernőné – takarítónő
Romvári Ágnes – takarítónő
Tóth Jánosné – konyhalány
Tóth Krisztián – gondnok