Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

Egészségnapok

Egészségnap I.


Egészségnap II.


Egészségnap III.


Egészségnap IV.

Alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek

Sportkirándulások

Idegen nyelvek tanításának fejlesztése

Nyelvi témahetek


Nyelvi vetélkedők

Gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását elősegítő intézményi innováció

A családi életre neveléshez kapcsolódó intézményi innováció

Természetközeli sporttáborok

Környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatása

(ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok)

Elsősegély-nyújtási tanfolyam