A 2020/2021-es tanév rendje

Tanév, szünetek

A 2020/2021-es tanítási év első napja

 • 2020. szeptember 1. (kedd)

A tanítási év utolsó tanítási napja

 • 2021. június 15. (kedd)

Őszi szünet

 • A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök)
 • A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő)

Téli szünet

 • A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek)
 • A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő)

A tanév első féléve

 • 2021. január 22-én, pénteken zárul. (2021. január 29-ig (péntek) kell a félévi értesítőket kiosztani!)

Tavaszi szünet

 • A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. (szerda)
 • A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 07. (szerda)Tanítás nélküli munkanapok

Tanítás nélküli munkanapok

 • A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület az igazgató javaslatára 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1 továbbtanulási projektnap, és amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskola Diákönkormányzata jogosult dönteni.

A kötelező tanítási napok száma: 179 nap.

Nevelőtestületi hatáskörben eldöntött tanítás nélküli munkanapok

 • 2020. október 09. (péntek) nevelési értekezlet
 • 2020. december 12. szombat (december 24-ei munkanap helyett)
 • 2021. február 15. (hétfő)
 • 2021. április 07-09-ig. (szerda, csütörtök,péntek)

 

Országos mérések

Kompetenciamérés

 • 2021. május 26-án (szerdán) történik az országos kompetenciamérés, a jogszabályban meghatározott módon a 6. és 8. évfolyamos tanulók részvételével.

Idegen nyelvi mérés

 • 2021. május 19-én (szerdán) a 6. és 8. évfolyamos tanulók részvételével.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NET-FIT)

 • 2021. január 11. és április 23-a közötti időpontban az 5-8. évfolyamos tanulók részvételével.

DIFER mérés

 • 2020. október 20-ig: a tanulók létszámának jelentése.
 • 2020. december 04-ig: mérés elvégzése.
 • Felelős: Schreiberné Horváth Henriett

 

Ünnepélyek, rendezvények, szentmisék, értekezletek

Iskolai szintű ünnepélyek, rendezvények

Tanévnyitó      

 • A vírushelyzetre tekintettel elmarad

Aradi vértanúk emléknapja

 • 2020. október 6. (kedd) 7.45 óra
 • Helye: az iskola udvara, rossz idő esetén elmarad
 • Felelős: Porcsa Zsolt István, 6.-os osztályfőnök

Október 23.

 • 2020. október 22. (csütörtök) 7.45 óra
 • Helye: az iskola udvara, rossz idő esetén elmarad
 • Felelős: Révész Mária, 8.-os osztályfőnök

Karácsonyi ünnepély

 • 2020. december 18. (péntek) 17.00 óra
 • Helye: kijelölés a későbbiekben
 • Felelős: dr. Pomsárné Kovács Ágnes, 4.-es osztályfőnök

Március 15.

 • 2021. március 12. (péntek) 7.45 óra
 • Helye: kijelölés a későbbiekben
 • Felelős: Molnár Norbert Sándor, 7.-es osztályfőnök

Csendes percek

 • Minden pénteken 7.45 órától (A Csendes percek keretében tartjuk pl. Hamvazó szerda, Balázsáldás, stb. rendezvényeket is.)
 • Helye: alkalmas időjárás esetén az iskola udvara, rossz idő esetén vagy az alsó, vagy a felső tagozat számára a felső folyosón
 • Felelős: Igazgató, hittantanárok

Ballagás és tanévzáró ünnepély

 • 2021. június 16. (szerda) 18.00 óra
 • Felelős: Igazgató, 7-8.-os osztályfőnökök

Osztályszintű ünnepek

Mikulás

 • 2020. december 4. (péntek), tanítási órák alatt.
 • Helye: Osztálytermek
 • Mikulás-futás az SZMK szervezésében délután.    
 • Felelős: DÖK, SZMK vezetői és az osztályfőnökök

Lucázás

 • 2020. december 11. (péntek), tanítási órák alatt.
 • Helye: Osztálytermek
 • Felelős: Heiszné Takács Tímea, 5.-es osztályfőnök

Rendezvények

Szent Imre-napi rendezvények

 • 2020. november 2-6. (hétfő-péntek)
 • A rendezvények a tanítási rend keretén belül, meghívott előadókkal zajlanak.
 • Megszervezése a későbbiekben
 • Felelős: Igazgató, MK vezetők és. DÖK vezetők

Farsang

 • 2021. február 12. (péntek)
 • Felelős: DÖK munkáját segítő tanár, osztályfőnökök, SZMK

Szülők-nevelők bálja

 • Esetleges megrendezéséről a későbbiekben döntünk

Gyermeknap

 • Időpontjának kijelölése a félévzáró értekezleten.
 • Felelős: DÖK munkáját segítő tanár

Osztálykirándulások

 • A járványügyi helyzetre való tekintettel lehetőség szerint valamennyi osztálynak júniusban, az iskolavezetéssel történt egyeztetés után. Törekedni kell arra, hogy lehetőleg minél több osztály kirándulása ebben az időpontban legyen! (Cél: a tanórák védelme, illetve takarékosság.)
 • Felelős: Osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek (Kolozsvári Imréné, Embersits Zoltán)

Zeneiskolai félévzáró hangversenyek

 • December, illetve május hónapban, a járványügyi helyzet figyelembe vételével, a koncertek időpontja lehetőleg minél közelebb essen a félév, illetve az év bezárásához!
 • Felelős: Embersits Zoltán, Pápai István László, Herceg Attila

 

Értekezletek, nevelőtestületi programok

Tantestületi felkészülés (Tevel)

 • 2020. augusztus 25-26. (kedd, szerda)

Tanévnyitó értekezlet

 • 2020. augusztus 27. (csütörtök) 9.30 óra
 • Helye: tanári
 • Felelős: Kolozsvári Imréné

Félévi osztályozó értekezlet

 • 2021. január 18. (hétfő) 16.00 óra
 • Helye: Tanári szoba
 • Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek

Év végi osztályozó értekezlet

 • 2021. június 7. (hétfő) 16.00 óra
 • Helye: Tanári szoba
 • Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek

Első nevelési értekezlet

 • 2020. október 09. (péntek) 9.00-13.00 óráig (tanítás nélküli munkanap)
 • Helye: kijelölése későbbi időpontban
 • Meghívott előadó: Farkas István piarista
 • Felelős: igazgató

Tanévzáró értekezlet

 • 2021. június 16. (szerda) 9.00 óra
 • Helye: tanári
 • Felelős: igazgató

Megbeszélések

 • Minden hétfőn 16.00 órakor szorgalmi időben a nevelőtestület számára koordinációs megbeszélések, iskolavezetőségi megbeszélések. (Annak eldöntése, hogy a hétfői értekezlet kiket érint és milyen témájú, mindig az aktualitásoktól függ, és előtte kerül kihirdetésre.)
 • Az osztályozó értekezleteket, szülői fogadóórákat és szülői értekezleteket is igyekszünk ebben az időben, illetve ehhez csatlakozó időpontban tartani.

 

Szentmisék, lelki napok

Veni Sancte

 • 2020. szeptember 07. (hétfő) 11.00 óra 
 • Helye: Udvar
 • Felelős: Hegedüs János plébános

Október havi mise

 • 2020. október 2. (péntek) 11.00 óra (Assisi Szent Ferenc)
 • Helye: Udvar (rossz idő esetén tornaterem, vagy elmarad)
 • Felelős: Hegedüs János plébános

November havi mise

 • 2020. november 3. (kedd) 11.00 óra (Szent Imre)
 • Helye: a vírushelyzettől függően elmarad vagy tornaterem
 • Felelős: Hegedüs János plébános

Január havi mise

 • 2021. január 13. (szerda) 11.00 óra (Veronika)
 • Helye: a vírushelyzettől függően elmarad vagy tornaterem
 • Felelős: Hegedüs János plébános

Második félévi szentmisék időpontjának kijelölése a későbbiekben.

Hálaadó tanévzáró szentmise

 • 2021. június 15. (kedd) 11.000 óra (Te Deum)
 • Helye: pontos időpontjának és helyszínének eldöntése a későbbiekben
 • Felelős: Hegedüs János plébános, igazgató

Rorate szentmisék

 • Az adventi időszakban idén is szeretnénk, ha az iskolában Rorate szentmisék lennének! Ennek egyeztetése a plébános úrral még folyamatban van, ezért a napok kijelölése a későbbiekben fog megtörténni.
 • Helye: Emeleti folyosó
 • Felelős: Hegedüs János plébános, Kerényi Zsolt igazgat

Első félévi Lelki nap

 • Kijelölése a későbbiekben, Hegedüs János plébános úrral történő egyeztetést követően.

Második félévi Lelki nap

 • 2021. március 31 (szerda), Nagyhét szerdáján

 

Szülői értekezletek, fogadóórák

Első félévi szülői értekezlet

 • 2020. szeptember 21. (hétfő) 17.00 órától csak az első és az ötödik osztályoknak
 • Helye: étkező és folyosók
 • Felelős: Osztályfőnökök, igazgató

A második félévi szülői értekezletről a későbbiekben döntünk a vírushelyzetre tekintettel.

Szülői fogadóórák

Első félévben:

 • 2020. október 12. (hétfő) 17.00 óra
 • 2020. december 7. (hétfő) 17.00 óra

Második félévben:

 • 2021. március 8. (hétfő) 17.00 óra
 • 2021. május 10. (hétfő) 17.00 óra
 • Helye: Tantermek, tanári
 • Felelős: Valamennyi pedagógus

Véradás (Vöröskereszttel egyeztetés)

 • Megszervezése a későbbiekben a vírushelyzet tekintetbe vételével, lehetőség szerint szülői fogadóóra napján
 • Felelős: Kerényi Zsolt

 

Az iskola programjai kiegészülnek az szülői munkaközösség, a szakmai munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett programokkal. Ezek részletes felsorolása az éves munkaterveikben található. (Pl. véradás, kerékpáros kirándulások, stb…)

Az iskola programjai kiegészülnek a szülői munkaközösség, a szakmai munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett programokkal. Ezek részletes felsorolása az éves munkaterveikben található. (Pl. véradás, kerékpáros kirándulások, stb…)