A 2019/2020-as tanév rendje

13/2018. (VI.14.)
EMMI rendelet alapján

Tanév, szünetek

A 2019/2020-as tanítási év első napja:

 • 2019. szeptember 2. (hétfő)

A tanítási év utolsó tanítási napja:

 • 2020. június 15. (hétfő)

Őszi szünet

 • A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek)
 • A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő)

Téli szünet

 • A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek)
 • A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő)

A tanév első féléve

 • 2020. január 24-én, pénteken zárul. (2020. január 31-ig (péntek) kell a félévi értesítőket kiosztani!)

Tavaszi szünet

 • A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8. (szerda)
 • A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda)

Tanítás nélküli munkanapok

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület az igazgató javaslatára 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1 továbbtanulási projektnap, és amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskola Diákönkormányzata jogosult dönteni.

A kötelező tanítási napok száma: 180 nap.

Nevelőtestületi hatáskörben eldöntött tanítás nélküli munkanapok:

 • 2019. december 14. (szombat) (Jogszabály szerint a december 27-i nap „ledolgozása”, pályaválasztási projektnap.)
 • 2020. február 17-18. (hétfő, kedd)  (Február 18-a DÖK-nap.)
 • 2020. április 15-17. (szerda-péntek)

Országos mérések

Kompetenciamérés

 • 2020. május 27-én (szerdán) történik az országos kompetenciamérés, a jogszabályban meghatározott módon a 6. és 8. évfolyamos tanulók részvételével.

Idegen nyelvi mérés

 • 2020. május 20-án (szerdán) a 6. és 8. évfolyamos tanulók részvételével.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NET-FIT)

 • 2020. január 8. és április 24-e közötti időpontban az 5-8. évfolyamos tanulók részvételével.

DIFER mérés

 • 2019. október 25-ig: a tanulók létszámának jelentése.
 • 2019. november 29-ig: mérés elvégzése.
 • Felelős: Horváth Henriett

 Iskolai szintű ünnepélyek, rendezvények

Tanévnyitó

 • 2019. szeptember 1. (vasárnap) 17,00 óra
 • Helye: Iskolaudvar

Aradi vértanúk emléknapja

 • 2019. október 4. (péntek) 7.45 óra
 • Helye: Emeleti folyosó
 • Felelős: Molnár Norbert, 6.-os osztályfőnök

Október 23.

 • 2019. október 22. (péntek) 7,45 óra
 • Helye: Emeleti folyosó
 • Felelős: Orbán Emerencia, 8.-os osztályfőnök

Karácsonyi ünnepély

 • 2019. december 20. (péntek) 16.30 óra
 • Helye: Újdombóvári templom           
 • Felelős: Kolozsvári Imréné, 4-es osztályfőnök

Március 15.

 • 2020. március 13. (péntek) 7.45 óra
 • Helye: Emeleti folyosó
 • Felelős: Révész Mária, 7.-es osztályfőnök

Ballagás és tanévzáró ünnepély

 • 2020. június 16. (kedd) 18,00 óra
 • Felelős: Igazgató, 7-8.-os osztályfőnökök

Csendes percek

 • Minden pénteken 7.45 órától

(A Csendes percek keretében tartjuk pl. Hamvazó szerda, Balázsáldás, stb. rendezvényeket is.)

 • Helye: Emeleti folyosó
 • Felelős: Igazgató, hittantanárok

Osztályszintű ünnepek

Mikulás

 • 2019. december 6. (péntek), tanítási órák alatt.
 • Helye: Osztálytermek
 • Mikulás-futás az SZMK szervezésében délután.
 • Felelős: DÖK, SZMK vezetői és az osztályfőnökök

Lucázás

 • 2019. december 13. (péntek), tanítási órák alatt.
 • Helye: Osztálytermek
 • Felelős: Porcsa Zsolt, 5.-es osztályfőnök

Egyéb rendezvények

Szent Imre-napi rendezvények

 •  2019. november 4-8. (hétfő-péntek)

A rendezvények a tanítási rend keretén belül, meghívott előadókkal zajlanak.

                            Megszervezése a későbbiekben,

 • Felelős: Igazgató, MK vezetők és. DÖK vezetők

Farsang

 • 2020. február 14. (péntek)
 • Felelős: DÖK munkáját segítő tanár, osztályfőnökök, SZMK

Szülők-nevelők bálja

 • 2020. február 15. (szombat) 20,00 órától 
 • Felelős: SZMK

Gyermeknap

 • Időpontjának kijelölése a félévzáró értekezleten.
 • Felelős: DÖK munkáját segítő tanár

Osztálykirándulások

 • Lehetőség szerint valamennyi osztálynak júniusban, az iskolavezetéssel történt egyeztetés után.

Törekedni kell arra, hogy lehetőleg minél több osztály kirándulása ebben az időpontban legyen!

(Cél: a tanórák védelme, illetve takarékosság.)

 • Felelős: Osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek (Kolozsvári Imréné, Embersits Zoltán)

 

Zeneiskolai félévzáró hangversenyek

 • December, illetve május hónapban. A koncertek időpontja lehetőleg minél közelebb essen a félév, illetve az év bezárásához!
 • Felelős: Embersits Zoltán, Pápai László, Herceg Attila

Szentmisék, lelki napok

Veni Sancte

 • 2019. szeptember 2. (hétfő) 11.00 óra 
 • Helye: Tornaterem
 • Felelős: Hegedüs János plébános

Október havi mise

 • 2019. október 4. (péntek) 9,00 óra (Assisi Szent Ferenc)
 • Helye: Tornaterem
 • Felelős: Hegedüs János plébános

November havi mise

 • 2019. november 5. (kedd) 9.00 óra (Szent Imre)
 • Helye: Tornaterem
 • Felelős: Hegedüs János plébános

Január havi mise

 • 2020. január 17. (péntek) 9.00 óra (Szent Antal)
 • Helye: tornaterem
 • Felelős: Hegedüs János plébános

Második félévi szentmisék időpontjának kijelölése a későbbiekben.

Hálaadó tanévzáró szentmise

 • 2020. június 15. (hétfő) 9,30 óra (Te Deum)
 • Helye: Tornaterem
 • Felelős: Hegedüs János plébános

Rorate szentmisék

 • Az adventi időszakban idén is szeretnénk, ha az iskolában Rorate szentmisék lennének! Ennek egyeztetése a plébános úrral még folyamatban van, ezért a napok kijelölése a későbbiekben fog megtörténni.
 • Helye: Emeleti folyosó
 • Felelős: Hegedüs János plébános, Kerényi Zsolt igazgató

Első félévi Lelki nap

 • Kijelölése a későbbiekben, Hegedüs János plébános úrral történő egyeztetést követően.

Második félévi Lelki nap

 • 2020. április 8., Nagyhét szerdáján

Nevelőtestületi értekezletek, programok

Tanévnyitó értekezlet (Tevel)

 • 2019. augusztus 28. (szerda) 9,30 óra
 • Felelős: Kerényi Zsolt igazgató

Félévi osztályozó értekezlet

 • 2020. január 20. (hétfő) 16,00 óra
 • Helye: Tanári szoba
 • Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek

Év végi osztályozó értekezlet

 • 2020. június 8. (hétfő) 16,00 óra
 • Helye: Tanári szoba
 • Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek

Első félévi nevelőtestületi értekezlet

 • 2020. január 27. (hétfő) 16,00 óra

A téma és előadó kijelölése a későbbiekben. (Esetleg összevont szülői értekezlettel együtt.) 

Tanévzáró értekezlet

 • 2020. június 16. (kedd) 9,00 óra

A téma és előadó kijelölése a későbbiekben.

Megbeszélések

 • Minden hétfőn 16,00 órakor szorgalmi időben a nevelőtestület számára koordinációs megbeszélések, iskolavezetőségi megbeszélések.

(Annak eldöntése, hogy a hétfői értekezlet kiket érint és milyen témájú, mindig az aktualitásoktól függ, és előtte kerül kihirdetésre.)

Az osztályozó értekezleteket, szülői fogadóórákat és szülői értekezleteket is igyekszünk ebben az időben, illetve ehhez csatlakozó időpontban tartani.

Szülői értekezletek, fogadóórák, véradás

Első félévi szülői értekezlet

 • 2019. szeptember 16. (hétfő) 17,00 óra
 • Felelős: Osztályfőnökök, igazgató

Második félévi szülői értekezlet

 • 2020. február 3. (hétfő) 17.00 óra
 • Felelős: Osztályfőnökök, igazgató   

Szülői fogadóórák

Első félévben:

 • 2019. október 14. (hétfő) 17,00 óra
 • 2019. december 9. (hétfő) 17,00 óra

Második félévben:

 • 2020. március 9. (hétfő) 17,00 óra
 • 2020. május 11. (hétfő) 17.00 óra
 • Helye: Tantermek, tanári
 • Felelős: Valamennyi pedagógus

Véradás

Első félévben:

 • 2019. december 9. (hétfő), a szülői fogadóóra napján.

Második félévben:

 • Véradás időpontjának kijelölése a későbbiekben.
 • Felelős: Kerényi Zsolt

 

Az iskola programjai kiegészülnek a szülői munkaközösség, a szakmai munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett programokkal. Ezek részletes felsorolása az éves munkaterveikben található. (Pl. véradás, kerékpáros kirándulások, stb…)