A 2018/2019 -es tanév rendje

13/2018. (VI.14.)
EMMI rendelet alapján

Tanítási év

2018/2019-es tanítási év első napja: 2018. szeptember 3, hétfő
A tanítási év utolsó tanítási napja: 2019. június 14, péntek

Félév: A tanév első féléve 2019. január 25-én, pénteken zárul.

Őszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26, péntek
A szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 5, hétfő

Téli szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december 21, péntek
A szünet utáni (rendelet szerint) első tanítási nap: 2019. január 3, csütörtök
Iskolánkban 2019. január 3-4 (csütörtök-péntek), tanítás nélküli munkanap tantestületi határozat alapján.

Tavaszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 15, hétfő
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 24, szerda

Plusz információ:

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület az igazgató javaslatára 6 munkanapot, tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskola Diákönkormányzata jogosult dönteni.

A kötelező tanítási napok száma 181 nap.

Nevelőtestületi hatáskörben, illetve a Diákönkormányzat hatáskörében eldöntött tanítás nélküli munkanapok:
– 2019. január 3-4 (csütörtök – péntek)
– 2019. április 16-17 (kedd-szerda)

A Diákönkormányzat javaslatára kijelölt egy tanítás nélküli munkanap:
– 2019. március 14. (csütörtök),
illetve a pályaorientációra egy nap:
– 2019. december 15. (szombat)

Iskolai szintű ünnepélyek

Tanévnyitó: 2018. szeptember 2-án (vasárnap), 17 órakor az iskola udvarán.

Aradi Vértanúk: 2018. október 5-én (pénteken), 7.45 perckor az emeleti folyosón.

Október 23-ai ünnepély: 2018. október 19-én (pénteken), 7.45 perckor az emeleti folyosón.

Karácsonyi ünnepély: 2018. december 21-én (pénteken), 17.00 órakor az Újdombóvári templomban.

Március 15-ei ünnepély: 2019. március 14-én (csütörtök), 7.45 perckor a felső folyosón.

Ballagás és tanévzáró ünnepély: 2019. június 15-én (szombaton), 9.00 avagy 10.00 órakor.

Vallási ünnepek: Csendes percek – minden pénteken 7.45 perctől – keretében tartjuk pl. Hamvazó szerda, Balázsáldás, stb… rendezvényeket is. Helye: az emeleti folyosó.

Osztály szintű ünnepek

Mikulás: 2018. december 6-án (csütörtök), a tanítási órák alatt az osztálytermekben.
– Délután Mikulás-futás az SZMK szervezésében.

Lucázás: 2018. december 13-án (csütörtök), az osztálytermekben.

Rendezvények

Szent Imre napi rendezvények: 2018. november 5-9 (hétfő-péntek). Rendezvények a tanítási rend keretén belül meghívott előadókkal.

Farsang: 2019. március 1-jén (péntek).

Szülők-Nevelők bálja: 2019. március 2-án (szombat), 20:00 órától.

Gyermeknap: Az időpontjának kijelölése a félévzáró értekezleten lesz.

Osztálykirándulások: Lehetőség szerint valamennyi osztálynak júniusban, az iskola vezetéssel történt egyeztetés után.

Zeneiskolai félévzáró hangversenyek: Az időpontok kijelölése december, illetve május hónapban, a koncertek időpontja lehetőleg minél közelebb essen a félév, illetve az év bezárásához!

Szentmisék, Lelki napok

Veni Sancte: 2018. szeptember 3-a (hétfő), 11.00 órától a tornateremben.

Október havi mise: 2018. október 5-e (péntek), 9.00 órakor a tornateremben.

November havi mise: 2018. november 19-e (hétfő), 9.00 órakor a tornateremben.

Január havi mise: 2019. január 17-e (csütörtök), 9.00 órakor a tornateremben.

Hálaadó tanévzáró szentmise: 2019. június 13-a (csütörtök), 9.00 órakor a tornateremben.

Első félévi Lelki nap: Kijelölése a későbbiekben.

Második félévi Lelki nap: Kijelölése a későbbiekben.

Rorate szentmisék: Az adventi időszakban idén is szeretnénk, ha az iskolában Rorate szentmisék lennének! Ennek egyeztetése a plébános úrral még folyamatban van, ezért a napok kijelölése a későbbiekben fog megtörténni.

Szülői értekezletek, fogadóórák

Első félévi szülői értekezlet: 2018. szeptember 17-e (hétfő), 17 óra.

Második félévi szülői értekezlet: 2019. február 4-e (hétfő).

Szülői fogadóórák:
Az első félévben:
– 2018. október 15-e (hétfő), 17.00 óra és
– 2018. december 10-e (hétfő), 17.00 óra.
Második félévben:
– 2019. március 11-e (hétfő), és
– 2019. május 6-a (hétfő), 17.00 óra.

Véradás: Az első félévben 2018. december 10-én hétfőn a szülői fogadóóra napján.
A második félévi véradás időpontjának kijelölése a későbbiekben.

Egyéb programok: Az iskola programjai kiegészülnek az SZMK és a DÖK által szervezett programokkal. Ezek részletes felsorolása az éves munkaterveikben található. (Pl. véradás, kerékpáros kirándulások, stb…)

Országos mérések

Kompetenciamérés:
– 2019. május 29-én (szerdán) történik az országos kompetencia mérés, a jogszabályban meghatározott módon a 6. és a 8. évfolyamos tanulók részvételével.
Idegen nyelvi mérés
– 2019. május 22-én (szerdán) a 6. és a 8. évfolyamos tanulók részvételével.

NET-FIT – A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata.
– 2019. január 9 és április 26 közötti időpontban az 5.-8. évfolyamos tanulók részvételével.

DIFER:
A mérés eredményének leadási határideje: 2018. november 30.

Értekezletek, nevelőtestületi programok

Tantestületi kirándulás: 2018. augusztus 30-31 (péntek-szombat).

Tanévnyitó értekezlet: 2018. augusztus 31 (szombat).

Félévi osztályozó értekezlet: 2019. január 21 (hétfő), 14.00 óra.

Év végi osztályozó értekezlet: 2019. június 6 (csütörtök), 14.00 óra.

Első félévi nevelési értekezlet: A téma és az előadó kijelölése a későbbiekben.

Második félévi nevelési értekezlet: A téma és az előadó kijelölése a későbbiekben.

Egyéb:
A szorgalmi időben minden hétfőn 16.00 órakor a nevelőtestület számára koordinációs megbeszélések, iskolavezetőségi megbeszélések vagy felnőttek hittanja.
Az osztályozó értekezleteket, szülői fogadóórákat és szülői értekezleteket is igyekszünk ebben az időben, illetve ehhez csatlakozó időpontban tartani.