Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.

Alapfokú Művészeti Iskolánk sikeresen csatlakozott az Editio Musica Budapest (EMB) Zeneműkiadó Kft. Partnerprogramjához, melynek célja a szerződő felek közötti aktív kapcsolat kialakítása mellett a pedagógusok bevonása az új oktatási anyagok elkészítésébe, továbbá a zeneoktatásban használt kották jogszerűtlen és sokszor pazarló fénymásolásának visszaszorítása. A Partnerprogramnak köszönhetően az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és tanulói jelentős kedvezménnyel juthatnak hozzá az EMB Zeneműkiadó gondozásában megjelenő digitális és papír alapú kiadványokhoz. Ezzel a lehetőséggel élve jön létre az Alapfokú Művészeti Iskola kézikönyvtára, aminek első szakaszában az alapfokú zeneoktatásban leggyakrabban használt kották beszerzése történik meg közel 60 ezer forint értékben. Bízunk abban, hogy tanáraink és tanulóink is örömmel veszik kezükbe az újonnan érkező kottákat.